Kvæg

Kvæg
Kvæg er en husdyrrace, som vi i Danmark har været og er dybt afhængige af. Vi har altid brugt kvæg til mælk, kød og som trækdyr. I dag bruges de ikke længere som trækdyr, men mælke- og kødproduktionen er stor, og udgør 1/3 af landbrugets bruttoindtægt, og selve kvæg bestanden er omkring 1,6 millioner kvæg.

Der findes mange forskellige kvægracer, men fælles for disse er, at de nedstammer fra uroksen, men eller har de heller ikke meget tilfælles. De tre bedst kendte kvægracer herhjemme er sortbrogede dansk malkerace, rød dansk malkerace og dansk jersey, som også er en malkeko. Derudover har vi selvfølgelig også mange andre racer i landet, som bidrager til eksporten mindst lige så meget.